Pristopi k razmisleku o fotografiji

Predstavitev z naslovom ‘Pristopi k razmisleku o fotografiji’ je novost v dejavnosti Foto kluba Kamnik, katere namen je spodbuditi razmislek in diskusijo o konceptualnih vprašanjih fotografije.To bi lahko bila podlaga za nadaljni razgovor o konceptualnih dilemah. Lahko ostane zgolj ena od mnogih drobnih zanimivosti, ali pa spodbudi bolj poglobljen razmislek za nadaljnji razvoj kluba. Predvidevamo obravnavo avtorjev kot so John Berger, Susan Sontag, Vilém Flusser, Roland Barthes, Thierry de Duve itd. Kot izhodišče bo kratek pregled celote in večji poudarek na Johnu Bergerju. Nekaj tekstov za priporočeno predhodno branje je na voljo na spletu, nekaj pa jih je na voljo interno.
Predstavitev bo vodil Rudi Kotnik v sredo, 29. 2. 2012 ob 20:00 v klubskih prostorih.

Zaključna slovesnost EXPOSED

exposed_promo

V soboto, 11. februarja, ob 19h bo v Domu kulture Kamnik zaključna slovesnost mednarodnega fotografskega natečaja EXPOSED. Člani Foto kluba Kamnik pripravljajo svečani dogodek z razstavo fotografij in pogostitvijo in vabijo vse fotografske privržence.
Slovesnost s podelitvijo nagrad, projekcijo izbranih fotografij, fotografsko razstavo in kulturnim programom je dogodek, ki vsako leto opozori na močno fotografsko aktivnost kamniške mladine. Dogodek vsako leto privabi okrog 300 fotografskih privržencev iz cele Slovenije in širše.
Exposed je eden izmed največjih mednarodnih fotografskih natečajev, ki ga odlikuje pestra izbira fotografij, odličen tiskan katalog in ogromno sodelujočih fotografov. Natečaj so leta 2009 zastavili mladi člani Foto kluba Kamnik, ki delujejo v prostorih MC Kotlovnica. Danes so že presegli same sebe in z vsakim letom znova dosegajo nove rekorde.
Natečaj ima 4 teme:
• Prosta barvna (Galerija nagrajenih fotografij | Galerija sprejetih fotografij (990 slik) )
• Prosta črno-bela (Galerija nagrajenih fotografij | Galerija sprejetih fotografij (800 slik) )
• Akt (Galerija nagrajenih fotografij | Galerija sprejetih fotografij (317 slik) )
• Pokrajina (Galerija nagrajenih fotografij | Galerija sprejetih fotografij (633 slik) )
Avtorji lahko svoja dela oddajo do začetka decembra vsako leto. Strokovna žirija, ki jo sestavljajo trije mednarodno priznani fotografi, med več tisoč prispelimi fotografijami ustvari kvalitetend izbor in podeli preko 70 medalj in diplom. Natečaj je organiziran pod pokroviteljstvom mednarodne fotografske zveze FIAP, ameriške zveze PSA, slovenske fotografske zveze FZS in mednarodnega združenja fotografov UPI.
Vabljeni tudi na uradno spletno EXPOSED, kjer si lahko ogledate galerij sprejetih n nagrajenih del.