1. vseslovenski krožni fotografski natečaj

Foto klub Kamnik je skupaj s člani sosednjih fotografskih klubov (FKVK Mavrica in Center za mlade Domžale) priredil 1. vseslovensko krožno razstavo digitalnih fotografij, ki smo jo posvetili Evropskemu letu aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Del kotizacije smo namenili 27-letnemu Dejanu iz Vranskega, ki je v delovni nesreči izgubil obe roki. Natečaj smo izvedli pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije in in pod častnim pokroviteljstvom Varuhinje človekovih pravic dr. Zdenke Čebašek Travnik, dr. med.
Vsak avtor je lahko sodeloval s štirimi fotografija v vsaki izmed tem:
a) Medgeneracijsko sodelovanje – motivi na slikah prikazujejo sodelovanje/stik med generacijami (otroci, odrasli, starejši), barvna ali čb tehnika
b) Govorica rok (barvna ali čb tehnika)
c) Prosta barvna
d) Prosta ČB
Prejeta dela so bila žirirana trikrat, kjer je bila za vsako žiriranje sestavljena nova ekipa žirantov. Tako so žirijo sestavljali:
1. krog – Center za mlade Domžale:
Ana Šišak, MF FZS, EFIAP
Igor Lipovšek, kinoamater 1. razreda
Marko Ocepek, fotograf
2. krog – FKVK Mavrica Radomlje
Karel Steiner, neprof. film. ustvar.
Andraž Gregorič, inž. fotografije
dr. Lado Kutner, F1 FZS, EFIAP
3. krog – FK Kamnik
Janez Kukec Mezek, KMF FZS, AFIAP
Egon Bajt, F1 FZS
Borut Sluga, absolvent fotografije na VIST
Žirija je podelila 3 nagrade v vsaki temi ter 3-6 diplom.
Nagrajene in sprejete fotografije si je možno ogledati v spletni galeriji.