Foto dan v Smodnišnici

Kamniški fotografi smo v soboto, 9. junija v dvorcu Katzenberg pripravili delavnici, predavanja in razstavi povezane s tematiko industrijske zapuščine v občini.

Enodnevni fotografski dogodek z naslovom Foto dan v Smodnišnici je bil osrediščen okoli razstave Minevanje članov foto kluba Kamnik. Razstava je na eni strani vezana na prostor dogajanja v Smodnišnici ter industrijsko dediščino nasploh, hkrati pa se minevanja loteva širše, tudi skozi vprašanje samega smotra fotografije, ki na nek način beleži in ohranja trenutke s preteklosti.

Svoj delež so dodali študenti fotografije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, ki so pod kuratorstvom Emine Djukić, Petra Koštruna in Petra Raucha pripravili projekt Nabij se!. V okviru projekta kuratorji in študenti »nabijejo« prva dela na steno galerije nato pa k sodelovanju povabijo tudi vse ostale. Rezultat je tako vedno zanimiv in nepredvidljiv.

Dogodek je v kontekst kamniških »fabrik« postavil Marko Kumer, avtor razstav od dediščini industrializacije Kamnika z Medobčinskega muzeja Kamnik na Zapricah, ki se je s fotografijami in besedo na kratko sprehodil skozi pestro zgodovino najbolj prepoznavnih tovarn v okolici mesta.

Nadaljeval je Rudi Kotnik, član kluba, sicer pa predavatelj na mariborski pedagoški fakulteti, ki je predstavil enega najvplivnejših še živečih fotografov Roberta Franka, avtorja znamenite monografije Američani, ki velja za eno najboljših knjig na področju fotografije. Predstavitev je služila kot izhodišče za razmislek in diskusijo o naslovni temi Minevanje.

Skozi foto dan je potekala tudi delavnica cianotipije, enega od številnih alternativnih fotografskih postopkov, ki je zaradi svojih značilnih modrih odtenkov še vedno precej priljubljen tudi med ljubiteljskimi fotografi. Delavnico je vodil član kluba Egon Bajt.

V popoldanskih urah je sledil sproščen družabni dogodek, ki ga je z zanimivim vodenjem po prostorih Katzenberga popestril Goran Završnik s Kulturnega društva Priden možic.

 
Video: Simon Podgoršek

 

 

Foto: Teja Gerkman