Jara Vogrič: Podobe in risbe

Letošnjo sezono fotografskih razstav v Galeriji Doma kulture Kamnik odpiramo z razstavo Podobe in risbe Jare Vogrič, ki z uporabo alternativnih fotografskih tehnik in gestikularno slikarsko intervencijo, vzpostavlja odnos med fotografijo in slikarstvom kot enotnim medijem.

Razstavljena dela sestojijo iz dveh serij. Risbe sestavljata dva triptiha, pri prvem gre za indeksikalni odtis, reproduciran v tehniki fotograma na fotografskem papirju, pri drugem triptihu, ustvarjenem v kombinirani tehniki kemograma in fotografske emulzije na platnu, se risba odrazi kot unikaten zapis slikarske geste, ki vzpostavlja nasprotje med unikatom in reprodukcijo. Pri Podobah, v tehniki fotograma in kemograma na fotografskem papirju, pa prevladuje avtoportretna motivika v kombinaciji s kolažiranimi kontaktnimi kopijami izbranih predmetov in materialov.
Avtorica, Jara Vogrič, 1984, je po končani Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, študirala slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je diplomirala z diplomskim delom “Uporaba alternativnih fotografskih tehnik v moji slikarski praksi”. Deluje kot samostojna ustvarjalka na področjih slikarstva, fotografije, videa, in instalacije.