Pristopi k razmisleku o fotografiji

Predstavitev z naslovom ‘Pristopi k razmisleku o fotografiji’ je novost v dejavnosti Foto kluba Kamnik, katere namen je spodbuditi razmislek in diskusijo o konceptualnih vprašanjih fotografije.To bi lahko bila podlaga za nadaljni razgovor o konceptualnih dilemah. Lahko ostane zgolj ena od mnogih drobnih zanimivosti, ali pa spodbudi bolj poglobljen razmislek za nadaljnji razvoj kluba. Predvidevamo obravnavo avtorjev kot so John Berger, Susan Sontag, Vilém Flusser, Roland Barthes, Thierry de Duve itd. Kot izhodišče bo kratek pregled celote in večji poudarek na Johnu Bergerju. Nekaj tekstov za priporočeno predhodno branje je na voljo na spletu, nekaj pa jih je na voljo interno.
Predstavitev bo vodil Rudi Kotnik v sredo, 29. 2. 2012 ob 20:00 v klubskih prostorih.