Razstava tečajnikov

Konec aprila smo uspešno izvedli tečaj fotografije v sodelovanju s Študentskim klubom Kamnik. V petek 9. maja ob 18:00 pa bomo v prostorih Študentskega kluba odprli razstavo tečajnikov, kjer bodo prikazana njihova dela in znanje, ki so pridobili na tečaju. Ob projektciji najboljših del bo dela ocenil in pokomentiral fotograf Tomaž Levstek, podelili pa bomo tudi priznanja tečajnikom za opravljen tečaj.